Pohjois-Oriveden kylät muodostuvat yhteensä 26:sta Längelmäen kunnasta Oriveden kaupunkiin liittyneestä kylästä. Aluetta halkovat Längelmäveden latvaosat  ja sen lävitse kulkevat  9-tie ja Tampere – Jyväskylä rautatie. 

Ajatus monipalveluosuuskunnan perustamisesta tuli, kun havaittiin että kaupalliset operaattorit eivät tule rakentamaan verkkoa alueelle edes valtion tukemana. Alueen asukkaat ovat erittäin epätasa-arvoisessa asemassa, koska eivät voi edes kohtuuttoman suurella panostuksella hankkia nykyaikaisia palveluita koteihinsa.

Hankkeen suunnittelun aloituksen jälkeen kyläyhteisö otti ajatuksen verkon rakentamisesta erittäin hyvin vastaan ja lyhyessä ajassa saimme hankkeen suunnittelun käyntiin. Hankesuunnitelman valmistuttua perustettiin osuuskunta jatkamaan hankkeen toteutusta.

Miksi verkko rakennettiin?

Oli ainutkertainen mahdollisuus rakentaa toimivat kiinteät yhteydet, jotka mahdollistavat kaikki verkkopalvelut tänään ja myös tulevaisuudessa. Kuparijohtimiset puhelinverkot ovat toimineet hyvin yli 100 vuoden ajan, nykyaikainen ratkaisu on valokuitu, jonka tiedonsiirtokapasiteetti ei lopu meidän aikanamme.

Lisätietoa nykyaikaisista Internet -tekniikoista löydät Liikenne- ja viestintäviraston sivustolta

Yhdessä me onnistuimme

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille, jatkamme edelleen työtä laajennushankkeiden eteenpäinviemiseksi alueille joille ei vielä ole valokuituverkkoa rakennettu.

Operaattorina valokuituverkossa toimii Elmonet Oy. He tarjoavat luotettavat ja nopeat Internet -yhteydet sekä lisäpalveluita esim. IPTV ja lankapuhelin (VOIP).