Verkkomme tuntumasta tuli kyselyitä päästä mukaan osuuskuntaamme.  Teimme kesän 2015 aikana kyselyn.  Sen seurauksena kokosimme ryhmän edellisessä hankkeessa pois jääneistä osakkaista ja Leppähampaan ja Pitkäjärven tilaajista.  Ryhmän kooksi muodostui 26 tilaajaa. Selvitimme mahdollisuuksia myös yhteisrakentamiseen sähköyhtiöiden kanssa.  Yhteisrakentamisella pyritään kustannussäästöihin ja rakentamaan kaukana verkostamme oleviin paikkoihin.

Jätimme syksyllä 2015 avustushakemuksen  ELY-keskukseen.  ELY-keskuksen päätöksen viivästyessä kilpailutimme hankkeen, jotta voimme heti avustuksen tultua aloittaa rakentamisen. Kilpailutuksen voitti Pohjois-Hämeen Puhelin Oy. Haimme myös tarvittavat luvat.

Helmikuun puolivälissä 2017 saimme päätöksen tukihakemukseemme. Päätös poikkeaa hieman hakemuksestamme. Päätöksen mukaan ei tukikelpoista osaa on suurennettu. Tämä osa koskee rakentamista viimeisen 100 metrin matkallaa liittymän tilaajalle. Päätöksestä on kerrottu urakoitsijalle, jotta rakentamisen valmistelu voidaan aloittaa.

Rakentamisen valmistelun aikana sähköverkkoyhtiö Elenia ilmoitti urakoitsijallemme tulevansa Aakkolaan, Leppähampaalle ja Pitkäjärvelle mukaan rakentamiseen ja siirtämään oman verkkonsa siellä maakaapelointiin. Tehty yhteisrakentamissopimus ei vaikuttanut Ysinetin sopimukseen PHPOY.n kanssa. Yhteisrakentamisesta Ysinetti ilmoitti Elyyn heti, kun yhteisrakentaminen varmistui. Verkon rakentaminen kuitenkin viivästyi suunnitellusta yhteirakentamisalueilla. Ysinetin verkko valmistui vuoden 2017 loppuun mennessä. Ensimmäisen erän myönnetystä avustuksesta Ysinetti  sai maaliskuun alussa 2018. Loppuerän maksatus viivästyi, kun Ely-keskus ilmoitti hakemuksen saatuaan yhteisrakentamisen vaikuttavan avustuksen  määrään. Muutettu avustuspäätös, jolla avustuksen määrä pieneni tuli syyskuussa 2018. Ysinetti ei valittanut päätöksestä.

Tällä hankkeella valmistui liittymät 26 jäsenelle ja lisäksi 6:lle jälkiliittyjälle. hs